Earth Hour 2015- Pankarta e premtimeve.

Vullnetarët e ANEP në bashkëpunim me Gjimnazin “Ibrahim Rugova” promovuan me 19.03.2015 Orën e Tokës. Ata mblodhën shumë nënshkrime nga nxënësit dhe stafi i gjimnazit si premtim jo vetëm për pjesmarrje në ngjarjen simbolike të 28 marsit, por që do përdorin fuqinë e tyre me veprime të vogela për të ndryshuar ndryshimet klimatike.