Logoja e re e Koalicionit Anti-A

Kjo është logoja e re e Koalicionit Anti-A.

Iniciator dhe kryesues i koalaicionit ANEP

Shoqatat që bëjnë pjesë në këtë Koalicion janë:

1. Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në Shqiperi

2.Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare në Shqiperi

3.SEEP në Vlorë

4. Instituti Menaxhimit dhe Integrimit Mjedisor

5.Shoqata e Zhvillimit te Burimeve Natyrore -Paper në Elbasan

6.Shoqata Pro Mjedisit

7.Shoqata “Lidhja Ekologjike” në Elbasan

8. Shoqata “Mbrojtja dhe Zhvillimi Mjedisor&Social – ILIRIA”